Maten i hemmet

 

Hemmet har blivit viktigare för matlagningen, inte minst under pandemin blev det nödvändigt för fler att laga och äta hemlagat. Hur har hemmet och måltiden påverkats av minskat restaurangätande?

 

En utav de trenderna som tas upp i rapporten kan du läsa om här:

 

Manligt Matmoment

 

Män och manlighet är ett återkommande tema, inte minst i matlagning.Från att ha varit på ständig efterkälke i förhållande till kvinnorna har vi nu sett the great shift.
År 2022 överträffade män kvinnor när det gäller intresse för mat för första gången. Fler män än kvinnor nämnde mat som ett av sina tre största intressen. Allt enligt Kairos Futures undersökningar, som
har data från över 50 år bakåt i tiden.

 

Rykten säger också att det är en hygienfaktor på dating marknaden. Män som inte kan laga mat ratas av många kvinnor. Tidigare fick och ville männenbara ansvara för grillen, nu har männen tagit kontrollen över matlagningen på helgerna. Kanske ser vi också ett ökande intresse för matlagningen i vardagen?

 

Sverige ligger som bekant långt fram i utvecklingen av jämställdhet. Det sker större förändringar i köket än att männen köper dyra vitvaror. Electrolux beskrev sina observationer i köket lite som en dans. Män och kvinnor behöver koordinera och samsas om vem som ska göra vad. Delat ansvar är i sig en utmaning, men ofta också glädje.

 

 

 

manligt mat (1).jpg